Feng Shui

Geplaatst op: 15-02-2013

De laatste jaren is de gedachte steeds sterker geworden dat de omgeving een belangrijke invloed speelt op het welbevinden van een mens. Deze gedachte is vooral ontstaan uit de studie van energiestromen in de huidige leefomgeving en het effect hiervan op de mens, ook wel feng shui genoemd. Het doel van de feng shui-leer is om mens en omgeving zoveel mogelijk met elkaar in harmonie te brengen.

De Qi

Met feng shui is het de bedoeling om een evenwichtige stroom van energie te creëren door middel van een harmonieus ingerichte leefomgeving. Deze evenwichtige stroom van energie wordt ook wel de Qi genoemd. Zodra een omgeving over een goede Qi beschikt, heeft dit een gunstige invloed op de gezondheid, levenslust en welvaart van de mensen die zich in deze ruimte bevinden.

Yin en Yang

Het ultieme doel van feng shui is om een evenwicht te creëren tussen de twee universele, complementaire krachten; Yin en Yang. Deze twee krachten zijn het tegenovergestelde van elkaar die elkaar in het geheel aanvullen. Zo zijn ze zowel koud en warm als donker en licht. Naast Yin en Yang spelen de vijf elementen; hout, water, vuur, aarde en metaal, ook een belangrijke rol in de feng shui filosofie. Het is de bedoeling dat een omgeving op de juiste manier wordt ingericht zodat alle elementen het beste tot zijn recht komen. Het is daarom ook van belang dat iemand over alle kennis beschikt voordat diegene de woning op een feng shui manier wilt gaan inrichten en hier de beste resultaten uit wilt behalen.

Interieur tips

Design verlichting

Dames mode

Kleding