Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan de informatie op deze website in enkele gevallen niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is mooismagazine.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website. 

Auteursrecht

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content, delen daarvan, foto’s of afbeeldingen maken inbreuk op de intellectuele rechten van Moois Magazine. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen, zonder voorafgaande toestemming van mooismagazine.nl. 
Logo’s, productnamen en iconen zijn merknamen/handelsmerken van mooismagazine.nl. Alle andere genoemde productnamen en/of merken behoren toe aan de desbetreffende eigenaren.

Links naar derden

De bezoeker dient zich te realiseren dat bepaalde links op mooismagazine.nl leiden naar informatie die niet afkomstig is van Moois Magazine. Deze informatie wordt niet gecontroleerd en/of onderhouden door Moois Magazine en hier is mooismagazine.nl niet aansprakelijk voor. Bovendien is Moois Magazine niet aansprakelijk voor de manier waarop deze sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Voor informatie hierover verwijzen wij jou door naar het privacy beleid, de disclaimer en de algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die jij bezoekt. 

Privacy

Voor meer informatie aangaande privacy verwijzen we naar onze privacypagina.

Redactie

Deze website wordt door het webcare team en de marketingcommunicatie medewerkers van Moois Magazine onderhouden.

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen of tips over deze website? Neem dan contact met ons op via de contactpagina of stuur een mail naar info@mooismagazine.nl. Wij helpen jou uiteraard verder!

© 2021, mooismagazine.nl, alle rechten voorbehouden.